1 - орынды J.mc алды

2 - орынды Zero алды

3 - орынды Makidon алды

4 - орынды Aset алды

Сыйлыктар тугелимен берилди.